საჯარო სექტორი

მიუხედავად იმის რომ საჯარო სამსახურის მომსახურებისას მოქალაქეებს ხშირად არა აქვთ არჩევანი როგორ, სად და როდის მიიღონ სერვისი, ისინი მაინც მომთხოვნი კლიენტები არიან და ელიან საუკეთესოს შესაძლებელს შორის.  მომხმარებელთა გამოცდილების მენეჯმენტი და მათი ნაკადების მართვა ამ გამოწვევას შესაძლებლობად აქცევს. შედეგად სარგებლობს ყველა, მოქალაქეც, თანამშრომელიც, სტრუქტურული ერთეულიც

ძირითადი მახასიათებლები

  • ამცირებს „გაცდენილ“ დროს სერვისებს შორის

  • აჩქარებს უშულოდ მომსახურებას
  • ახდენს თანამშრომელთა შრომითი რესურსისა და სივრცის გამოყენების ოპტიმიზაციას
  • ზრდის სერვისის ხარისხს
  • ამცირებს მოლოდინის რეალურ და აღქმულ საშუალო დროს