ფინანსური ინსტიტუტები

ბანკის კლიენტებს დღეს უკვე თავისუფალი არჩევანი აქვთ როგორ, როდის და სად მიიღონ მომსახურება. ბანკის შეცვლა გამარტივებულია და სულ უფრო ძნელი ხდება ლოიალურობის შენარჩუნება.  მომხმარებლების გამოცდილების მენეჯმენტსა(CEM) და მათი ნაკადების მართვის სისტემას(CFM) შეუძლია ეს გამოწვევა შესაძლებლობად აქციოს-გააუმჯობესოს, კომფორტული და სასიამოვნო გახადოს მომხმარებელთა ბრენდთან ურთიერთობის გამოცდილება

ძირითადი მახასიათებლები

  • ამცირებს ტრანზაქციის დროსა და დროით დანაკარგს(GAP) მათ შორის
  • ოპტიმიზაციას უკეთებს სამუშაო ძალის მუშაობას
  • ამცირებს რეალურსა და აღქმულ მოლოდინის დროს
  • ზრდის მომსახურების ხარისხს
  • იზიდავს მეტ მომხმარებელს და მინიმუმამდე დაყავს უკმაყოფილოთა რიცხვი
  • ზრდის გაყიდვებს ერთ მომხმარებელზე და შემოსავალს მთლიანობაში